Merkelapp: DelingDele bilder

Feb 12, 2019 3 min.

Det finnes flere måter å dele bilder på: Dele hele bildesamlingen din til en annen person. Dele et eller flere enkeltbilder. Dele fotoalbum Deling av bilder kan utføres med forskjellige Apper: Dele via link (Link som man kan kopiere inn i et dokument, e-post, etc. valget er ditt) Her er et eksempel på en link: Trykk på denne linken. Dele med E-post, Tekstmelding(smarttelefon), Facebook, Twitter (Dette er egentlig bare avarter av det å dele en link) I Starten av videoen vises det hvor enkelt en kan dele bilder i Google Foto.