Åpne Wifi Nettverk

Feb 19, 2019

Forhåndsregler når en skal koble seg på åpne nettverk

Å logge seg på et åpent nettverk betyr ikke at du automatisk blir utsatt for overvåking eller hacking, men det er en viss fare for det. Det er derfor lurt å ta noen forhåndsregler når du er på farten. - Unngå så langt det er mulig å bruke usikre nettverk. Det gjør du ved å bare velge sikre nettverk. Du kan se at nettverket er sikkert når det er markert med en lås, eller at det står at det er sikret. Slike nettverk er bare tilgjengelige med passord.

På smart telefonen er ofte sikre net markert med en lås. På Windows 10 står det «Secured» eller «Sikret»

  • Ikke logg deg på nettbank, handle på nettet eller oppgi sensitive opplysninger i noen form mens du er koblet til et trådløst nettverk du ikke kjenner til.
  • Skru av WIFI på enheten når du ikke bruker internett.
  • Logg deg av alle tjenester når du er ferdig med å bruke de. Spesielt nettbank.
  • Bruk mobildata (3G/4G)

Her er en artikkel som utdyper dette med trådløse nett mer grundig: https://www.online.no/sikkerhet/traadloes-sikkerhet.jsp


Sist endret: Mar 1, 2019


Kategorier:
Merkelapper: