Introduksjon til data sikkerhet

Jan 31, 2019

Kurset gir et kort sammenfattet overblikk over alle de trusler som man kan komme bort i ved bruk av digitale enheter.

Selve kurset er ganske overfladisk, men omfatter alt man bør ta hensyn til. Det henvises til eksterne lenker til andre sider for at du skal kunne fordype deg mer i de forskjellige emnene.

Området datasikkerhet er ganske stort. Dette kurset lister opp alle truslene og tiltak du kan gjøre for å sikre deg på en fornuftig måte.

Det spiller ingen rolle hvilken rekkefølge du leser de forskjellige emnene.

Noen definisjoner som vil bli benyttet i dette kurset

  • Det finnes i dag så mange typer datamaskiner, at jeg i dette skrivet bare kaller det en «enhet». Med en enhet menes:
EnhetOpperativsystem
PC-enWindows
MacApple
Ubuntu, Debian, Mint, Arch + flereLinux
Nettbrett/smarttelefonAndroid
I-pad/IPhoneApple
  • Et dataprogram kan benevnes med forskjellige uttrykk. Ofte etter hva slags enhet det befinner seg på. I dette skrivet blir alt kalt for en «App». Med en App menes:
    • Dataprogram
    • Program
    • Applikasjon
    • App (Smarttelefon/nettbrett/i-pad)

Sist endret: Mar 29, 2019


Kategorier:
Merkelapper: