Sikkerhet ved netthandel

Feb 19, 2019

Trygg netthandel: sikker betaling

  • Bruk kredittkort når du handler på nett. Grunnen til dette er:
    • Kredittkort selskapene har høye krav til de butikker som benytter seg av deres tjenester.
    • Dersom din nettbutikk ikke oppfører seg bra, så er det mulig å ta det opp med kredittkort selskapet og få en ordning med refusjon.
  • Overfør aldri penger direkte til en konto, da har du ingen rettigheter.
  • Som det er nevnt tidligere i dette skrivet er det viktig at du er på en sikker side når du betaler (legger inn sensitiv informasjon). I adressefeltet på nettleseren skal det være et hengelåssymbol.
  • Dette var kortversjonen av betaling på nett. Denne artikkelen er mere utfyllende når det gjelder betaling på nett: https://www.smartepenger.no/forbruker/689-sikker-netthandel

Sist endret: Mar 1, 2019


Kategorier:
Merkelapper: